Szabályzat

Örökség.Net Alapítvány

KERESSÜK! promóciós nyereményjáték

 

I. Szervező adatai

 

Név: Örökség.Net Nyílt Alapítvány A Kulturális Örökségért (továbbiakban: Alapítvány).

Rövidített név: Örökség.Net Alapítvány

Postai cím: 7601 Pécs, Pf. 4.

Székhely: 7720 Zengővárkony, Belterület 292. hrsz.

Digitalizáló stúdió telephely: 7624 Pécs, Hungária utca 13. fsz. 2.

Nyilvántartási szám: 02-01-0001878

Adószám: 19108405-1-02

Pénzforgalmi jelzőszám: 11731018-21457751-00000000 OTP Bank Nyrt.

Email-cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: http://orokseg.net

Telefonszám: +36 70 7044057

 

 

II. A promóciós nyereményjáték céljai

 

1. A promóciós nyereményjáték (továbbiakban: Játék) fő céljai

a) az Alapítvány tevékenységének megismertetése, népszerűsítése,

b) továbbá az Alapítvány közhasznú céljaival, tevékenységével azonosulni tudó állampolgárok felkutatása, cselekvésre ösztönzése, közösségbe szervezése.

2. A Játék további célja adományok gyűjtése (forrásteremtés) az Alapítvány közhasznú céljaira, az épített örökség, a szájhagyomány, az amatőr média és a – tágan értelmezett – kulturális örökség más manifesztációinak népszerűsítésére a jelen és megőrzésére a jövő generációk számára.

 

 

III. A Játék időtartama

 

1. A Játék szakaszait meghatározó időpontok:

a) Kezdő időpont: 2019. július 15. 00:00, a Játék meghirdetésének időpontja.

b) Beérkezési határidő: 2019. július 24. 19:00, a Játékban résztvevő adomány-küldemények beérkezési határideje.

c) Feldolgozás befejezése: 2019. július 29. 12:00, a sorsoláson részvételre jogosult sorozatszámok listájának elkészítési határideje.

d) Sorsolás befejezése 2019. július 29. 13:00, a Játék nyertes sorszámait – ezáltal sorozatszáma(i)t és nyertese(i)t – meghatározó sorsolás befejezésének időpontja.

e) Záró időpont: 2019. július 31. 23:59, a Játék befejező időpontja, a nyeremények esedékességi időpontja.

2. A Játék négy szakaszból áll:

a) Beküldési szakasz: a Játék Kezdő időpontjától a Beérkezési határidőig tartó időszak.

b) Feldolgozási szakasz: a Beérkezési határidőtől a Feldolgozás befejezéséig tartó időszak.

c) Sorsolási szakasz: a Feldolgozás befejezésétől a Sorsolás befejezéséig tartó időszak.

d) Nyereményátadási időszak: a Sorsolás befejezésétől a Játék Záró időpontjáig tartó időszak.

3. Az Alapítvány fenntartja a jogot, hogy elháríthatatlan külső körülmény miatt bármely, a Játék szakaszait meghatározó időpontot későbbi időpontra módosítson, azzal, hogy a Játék meghirdetéskor közzétett Záró időpontot követően megfizetett nyeremény(ek) után a nyertes(eke)t megilleti a törvényes késedelmi kamat.

4. Az Alapítvány a Záró időpontot követő legfeljebb negyvenöt napon belül közzéteszi előzetes beszámolóját a Játékról. További negyvenöt napon belül részletes beszámolót tesz közzé a Játékról, amelyben

a) értékeli a Játék meghirdetésekor kitűzött célok megvalósítását,

b) részletezi a Játék során kapott adományok felhasználására vonatkozó terveket,

c) továbbá összegzi a Játék során szerzett tapasztalatokat, a jövőbeni promóciós tevékenységek során felhasználható tanulságokat.

5. A Játék nem rendszeres játék, a jelen Szabályzatban ismertetett feltételekkel egyetlen, előre meghatározott időszakban kerül lebonyolításra.

 

 

IV. A Játékban való részvétel feltételei

 

1. A Játékban kizárólag cselekvőképes természetes személyek által, 1991. március 25. és 1999. július 26. között forgalomban levő 5000 (ötezer) forintos bankjegy (köznapi nevén „barna ötezres”) címletben nyújtott adományok vesznek részt.

2. Az adomány Játékban való részvételének feltétele, hogy

a) az az Alapítvány postacímére (Örökség.Net Alapítvány 7601 Pécs, Pf. 4.), megfelelően bérmentesített küldeményként kerüljön postázásra,

b) a Beérkezési határidőig beérkezzen,

c) a postai küldemény (levél, csomag) külső felületén vagy benne elhelyezve jól olvashatóan tartalmazza a következő adatokat:

* Név (legalább a vezetéknév és egy keresztnév);

* Értesítési cím (legalább a település neve, a közterület neve és a házszám vagy hrsz.);

* Elektronikus elérhetőség (mobiltelefonszám és/vagy email-cím).

3. A 2. a) pontban megjelölt címen túl azok az adományok is részt vehetnek a Játékban, amelyeket az adományozó az Alapítvány Digitalizáló stúdió telephelyére (Örökség.Net Alapítvány c/o Hungária NonStop 7624 Pécs, Hungária utca 13. fsz. 2.) juttat el személyesen vagy futárszolgálattal a 2. b) pontban megjelölt határidőig, a 2. c) pontban megjelölt kísérőadatokkal.

4. A Játékban való részvételi szándékát az adományozó az 1. és 2. pontokban részletezett sajátos részvételi feltételeknek megfelelő adomány beküldésével jelzi, a részvétel további közlést nem igényel.

5. A Játékban egy adományozó részt vehet egynél több adománnyal is, amelyeket tetszőleges számú, egy vagy több küldeményben küldhet be.

6. Játékosok a Játékban való részvétellel elfogadják a jelen Szabályzatban foglalt feltételeket,

továbbá hozzájárulásukat adják az Alapítványnak a Játék során közölt személyes adataik jelen Szabályzatban részletezett kezeléséhez.

7. Játékosként nem vehet részt a Játékban

a) az Alapítvány kurátora és közeli hozzátartozói,

b) az Alapítvány önkéntes segítői és közeli hozzátartozóik,

c) a beérkező küldemények feldolgozásában és a sorsolásban közreműködők és közeli hozzátartozóik.

 

 

V. A Játék menete

 

1. A részvétel feltételeinek megfelelő módon beérkező adományok zárt rendszerű feldolgozási folyamaton haladnak keresztül, amelynek során az egyes küldeményekkel időrendi sorrendben a következő műveleteket végzi a feldolgozó munkatárs:

a) Felbontás előtt képfelvételt készít a csomagolásról.

b) Egyedi azonosítóval látja el a csomagolást.

c) Számítógépes nyilvántartásban rögzíti a csomagoláson látható adatokat.

d) Felbontja a csomagolást, ügyelve a tartalom sértetlenségére.

e) Felbontás után képfelvételt készít a csomagolás beltartalmáról.

f) Számítógépes nyilvántartásban rögzíti a csomagolás beltartalmában látható adatokat.

g) Bankjegy adomány esetén számítógépes nyilvántartásban rögzíti a bankjegy(ek) címleté(i)t és sorozatszámá(i)t.

2. A Játék feltételeinek megfelelő bankjegyek közül a Magyar Nemzeti Bank készpénzszakértői vizsgálatán valódinak bizonyuló példányok sorozatszámaiból készített lista átadásra kerül a sorsolás céljára. (A hamis bankjegyeket a Magyar Nemzeti Bank bevonja.)

3. A sorsolás a következőképpen zajlik:

a) A sorozatszámok sorsolásra átadott listáját növekvő sorrendbe rendezik és a lista elemeit eggyel kezdődő növekvő sorszámmal látják el. Így a legkisebb sorozatszám az 1. sorszámot, a legnagyobb sorozatszám a lista elemszámával megegyező sorszámot kapja. A sorszámok listáját (a sorozatszámok nélkül) közzéteszik az Alapítvány hivatalos honlapján, a következő webcímen: https://orokseg.net/5000

b) A közzététellel egyidejűleg megjelölik a sorsolás

* kezdő időpontját, amely nem lehet előbb a közzétételtől számított 24 óránál, úgy, hogy 8:00 és 20:00 óra közötti időszakba kell esnie;

* fizikai helyszínét, amely csak közterületen vagy közforgalom előtt nyitva álló helyiségben lehet,

* valamint azt az URL-t, ahol regisztráció nélkül követhető élő, egyenes adásban a sorsolás.

c) A megjelölt kezdő időpontban és fizikai helyszínen a sorsolás vezetője az élő adás megindulása után megnyitja a https://www.random.org/ weblapot és a True Random Number Generator szolgáltatás beviteli mezőibe beírja a sorszámok szigorúan monoton növekvő listájának első és utolsó elemét. A „Generate” gombot annyiszor nyomja meg, ahány nyeremény kisorsolására szükség van. Az egyes megnyomások után megjelenő számokat feljegyzi.

d) A kisorsolt sorszámo(ka)t a hozzá(juk) tartozó nyeremény(ekk)el, sorozatszám(okk)al és a nyertes(ek) adataival (név és település), valamint a sorozatszámok 3. a) pontban létrehozott teljes listáját az ott megjelölt URL-en közzéteszi. Ezzel a sorsolás lezárul, az élő közvetítés befejeződhet.

4. Az Alapítvány elektronikus úton értesíti a nyertes(eke)t.

 

 

VI. Nyeremények

 

1. Az Alapítvány a Játék sikerességét a Feldolgozási szakasz után a sorsolásra átadott bankjegy sorozatszámok darabszámának függvényében a következő módon állapítja meg:

a) tíz darabnál kevesebb esetén: teljesen sikertelen,

b) ötven darabnál kevesebb, de legalább tíz darab esetén: mérsékelten sikeres,

c) száz darabnál kevesebb, de legalább ötven darab esetén: sikeres,

d) ötszáz darabnál kevesebb, de legalább száz darab esetén: nagyon sikeres,

e) ötszáz darabnál több esetén: kiemelkedően sikeres.

2. Az Alapítvány a Játék sikerességének függvényében a következő díjakat sorsolja ki a sorsolásra átadott bankjegy sorozatszámok között:

a) ha mérsékelten sikeres, akkor egy darab tízezer forintos díjat,

b) ha sikeres, akkor egy darab ötvenezer forintos díjat és egy darab tízezer forintos díjat,

c) ha nagyon sikeres, akkor egy darab százezer forintos díjat, egy darab ötvenezer forintos díjat és egy darab tízezer forintos díjat,

d) ha kiemelkedően sikeres, akkor egy darab ötszázezer forintos díjat, egy darab százezer forintos díjat, egy darab ötvenezer forintos díjat és egy darab tízezer forintos díjat.

3. Amennyiben a Játék teljesen sikertelen, sorsolásra nem kerül sor.

4. A díjak a szerencsejáték szervezéséről szóló törvény hatálya alá nem tartozó olyan reklám célú juttatások, amely után a személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség az Alapítványt, mint kifizetőt terheli. Ennek megfelelően a díjak nettó összegek, amelyből személyi jövedelemadó fizetési kötelezettsége nem keletkezik a Játék nyerteseinek, ellenben kötelesek az Alapítvány rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek az Alapítvány nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségeinek teljesítéséhez szükségesek. Ezen adatok hiánytalan szolgáltatásáig az Alapítvány jogosult a nyeremények visszatartására.

5. A 2. pontban felsorolt nyeremények átadására az Alapítvány szervezésében megrendezésre kerülő, nyilvánosság felé közvetített díjátadó ünnepség keretében kerül sor, melyen a részvétel a nyereményre való jogosultság feltétele. Ezen követelmény alól az Alapítvány – a nyertes kérésére – különös méltánylást érdemlő esetben eltekinthet.

6. Az Alapítvány fenntartja a jogot arra, hogy a Játék során a 2. pontban felsoroltakon felül további nyereményeket ajánljon, tegyen elérhetővé a Játékosok számára.

 

 

VII. Adatkezelés

 

1. A Játékban résztvevők adatainak kezelését a hatályos jogszabályoknak megfelelve az Örökség.Net Alapítvány végzi.

a) Adatkezelő/Üzemeltető:

Örökség.Net Alapítvány

Székhely: 7720 Zengővárkony, Belterület 292. hrsz.

Levelezési cím: 7601 Pécs, Pf. 4.

Digitalizáló stúdió telephely: 7624 Pécs, Hungária utca 13. fsz. 2.

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Weblap: http://orokseg.net

Nyilvántartási szám: 02-01-0001878

Adószám: 19108405-1-02

b) Adatfeldolgozó/Tárhelyszolgáltató:

BlazeArts Kft.

Székhely: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Weblap: https://www.forpsi.hu/

Cégjegyzékszám: 03-09-109150

Adószám: 12539833-2-03

2. A résztvevők adatait az Alapítvány célhoz kötötten, kizárólag szolgáltatásaival, közhasznú tevékenységével kapcsolatban, valamint a jelen Játékban való részvétellel kapcsolatos kommunikációra használja.

3. Jelen Szabályzat elfogadásával a résztvevő hozzájárul, hogy következő személyes adatait az Alapítvány a nyertesek névsorában közzétegye: Név, Település. Továbbá hozzájárul, hogy a díjátadó ünnepségen róla kép-, hang- és mozgóképfelvétel készüljön, amelyet az Alapítvány tevékenységének megismertetésére, népszerűsítésére felhasználhat.

4. Az adatkezelés során Név, Értesítési cím, Elektronikus elérhetőség (mobiltelefonszám és/vagy email-cím) kerülnek kezelésre személyhez kapcsolható adatként.

5. Az érintettek köre a sajátos részvételi feltételeknek megfelelő adomány beküldője.

6. Az adatkezelés célja a Játék lebonyolítása, továbbá az Alapítvány közhasznú céljaival, tevékenységével azonosulni tudó állampolgárok közösségbe szervezése, cselekvésre ösztönzése, valamint adományok gyűjtése érdekében rendszeres kapcsolattartás, amelynek mértéke legfeljebb naptári hónaponként egy megkeresés és legfeljebb naptári évenként hat megkeresés.

7. Az Alapítvány az adatokat az érintett törlési kéréséig kezeli azzal, hogy adományozók a Játék Záró időpontját követő 365 napon belüli időszakra lemondanak törlési jogukról.

8. A személyes adatokat kizárólag az Alapítvány támogatói/adományozói kapcsolattartást végző munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

9. Az érintettek a személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudják kezdeményezni:

a) postai úton: 7601 Pécs, Pf. 4. címen,

b) e-mail útján: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen,

c) telefonon: +36 70 7044057 számon.

10. Az adatkezelés jogalapja az érintett tájékozott, önkéntes hozzájárulása.

 

 

VIII. Tájékoztatás

 

1. Jelen Szabályzat

a) elektronikus formában az http://orokseg.net/5000-szabalyzat címen érhető el;

b) papír alapon az Alapítvány székhelyén vagy Digitalizáló stúdió telephelyén, előre egyeztetett időpontban megtekinthető;

c) postai úton díjtalanul kérhető az Alapítvány postai címére eljuttatott, felbélyegzett és az igénylő címére megcímzett válaszborítékkal.

2. A Játék időtartama alatt az Alapítvány olyan kreatív anyagokban ismerteti, népszerűsíti a Játékot, amelyeknek kizárólagos célja a figyelem felkeltése. Ezen anyagokban közzétett tájékoztatás terjedelmi és műfaji okokból nem – nem lehet – teljes körű. A Játékra vonatkozóan kizárólag jelen Szabályzat tekintendő teljes körű tájékoztatásnak. A másutt elérhető információk jelen Szabályzat keretei között értelmezendők. Ettől eltérő értelmezésekből, feltételezésekből eredő felelősség a résztvevőt terheli.

 

 

IX. Felelősség

 

1. Az Alapítvány mindent elkövet a Játék olyan módon történő lebonyolításáért, amely mind céljainak, mind a résztvevők érdekeinek megfelel. Ugyanakkor a magyar jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizár minden felelősséget a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

2. Az Alapítvány bármilyen, a Posta jelenlegi kínálatában szereplő, megfelelően bérmentesített küldeményként elfogadja a bankjegy adományokat, de felhívja az adományozók figyelmét, hogy

a) a nem könyvelt, nem elsőbbségi („sima”) levél (továbbiakban zárójelben a Szabályzat lezárásának napján aktuális díjak; díja szabványos borítékban, 30 g-ig: 120 Ft) kézbesítése akár 5 munkanapot is igénybe vehet és elveszése esetén nem igényelhető kártérítés;

b) a nem könyvelt, de elsőbbségi küldemények (díja szabványos borítékban, 30 g-ig: 160 Ft) kézbesítése jellemzően 1-2 munkanap alatt megtörténik, de elveszése esetén nincs kártérítés;

c) a könyvelt, nem elsőbbségi („ajánlott”) levél (díja szabványos borítékban, 30 g-ig: 505 Ft) kézbesítése jellemzően 3-4 munkanapot vesz igénybe, de elveszése esetén a díj tizenötszöröséig terjedő kártérítési átalány igényelhető;

c) a könyvelt, elsőbbségi („ajánlott elsőbbségi”) levél (díja szabványos borítékban, 30 g-ig: 545 Ft) kézbesítése jellemzően 1-2 munkanapot vesz igénybe, elveszése esetén a díj tizenötszöröséig terjedő kártérítési átalány igényelhető;

d) a könyvelt, értéknyilvánítással feladott levél (díja szabványos borítékban, speciális lezárással, 30 g-ig, 10000 Ft-ig: 1040 Ft) kézbesítése jellemzően 3-4 munkanapot vesz igénybe, de elveszése esetén a megjelölt érték igényelhető kártérítésként.

3. A Posta Általános szerződési feltételeiben készpénz szállítását csak értéknyilvánítással vállalja, ám jelen Játékban szereplő forgalomból bevont bankjegyek már elvesztették törvényes fizetőeszköz mivoltukat, nem tekinthetők készpénznek. Ez alapján a beküldés költségeinek és kockázatainak optimumát egy buborékfóliával vagy más alkalmas módon bélelt, könyvelt („ajánlott”) levél jelenti, elsőbbségi küldeményként postára adva. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet arra, hogy a beküldés módjának megválasztása a résztvevők felelőssége és az ebből eredő kárveszély nem hárítható át az Alapítványra, a Játék közreműködőire.

 

 

X. Vegyes rendelkezések

 

1. Az Alapítvány fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen feltételeket vagy magát a Játékot

kiegészítse vagy módosítsa, azzal, hogy a Játék feltételei a Játékosok számára kedvezőtlen irányba nem módosíthatók, kivéve ha a módosítás a hatályos jogszabályoknak történő megfelelőség érdekében történik.

2. Valamennyi, jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésben az Alapítvány Alapító okirata és a vonatkozó hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

 

 

Pécs–Zengővárkony, 2019. július 14.